eHRM heeft in 2015 voor Loyalis de Loopbaanscan ontwikkeld die werknemers inzicht biedt in de persoonlijke werkhouding en loopbaanambitie. Dat kan voor frisse motivatie zorgen om zich gericht verder te ontwikkelen. Dit vormt de ideale basis voor preventief verzuimbeleid, eventuele ontwikkelgesprekken, beantwoording van loopbaan- en ontwikkelvragen of het aanpakken van begeleiding en coaching.

Wat zijn de voordelen?

  • zicht op persoonlijke kwaliteiten die in het werk worden ingezet
  • bewust sturing kunnen geven aan de eigen aan eigen werk- en leerbehoeftes
  • gemotiveerde werknemers
  • versterkte employability, mobiliteit en flexibiliteit

In het webbased programma van de Loopbaan-scan beantwoordt de werknemer verschillende vragenlijsten. Deze zijn samengesteld in samenwerking met eHRM en hebben een gedegen wetenschappelijke basis. De uitkomsten worden verwerkt tot een uitgebreid persoonlijk rapport en persoonlijk toegelicht in een gesprek met een van de consultants van Loyalis. Dit vormt de ideale basis voor preventief verzuimbeleid, eventuele ontwikkelgesprekken, beantwoording van loopbaan- en ontwikkelvragen.

De scan wordt momenteel vooral gebruikt door docenten.

1-Suriname-moet-kennis-en-praktijk-beter-op-elkaar-afstemmen1-300x200Suriname bekijkt het bedrijfsleven teveel vanuit de theorie. Dit stelde professor Kees van der Wolf gisteren tijdens het symposium ‘Competentiedenken & Competentiemanagement’, dat door het Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) werd georganiseerd. ‘We moeten kennis en praktijk beter op elkaar afstemmen. Dit kan je simpelweg doen door ‘gewone’ mensen te betrekken bij de toepassing van kennis en niet alleen de wetenschappers onderling te laten discussiëren. Er is ook nood aan nieuwe plaatsen voor kennisontwikkeling. Je moet niet alleen bijeenkomsten organiseren in universiteiten. Er zijn zoveel mooie ontmoetingsplaatsen in Suriname, waarom er geen gebruik van maken?’
Ook promovendus Barryl A. Biekman was aanwezig op het symposium. Zij leidde het onderzoek naar de gang van zaken van competentiemanagement bij de departementen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Volksontwikkeling en Openbare Werken, waarrond het symposium draaide. Zij pleitte voor een betere koppeling tussen de strategieën op alle niveaus van een bepaalde organisatie. ‘Competentiemanagement is het werken met, ontwikkelen van en het optimaal benutten van de competenties. Met andere woorden, de juiste mensen op de juiste functie zetten binnen een bedrijf of organisatie. En op dat gebied loopt het in Suriname nog vaak fout. We hebben een overvloed aan ambtenaren en wat opvalt, is dat binnen een partij de leden allemaal van dezelfde bevolkingsgroep zijn. Als je een minister ziet, dan zie je ook een tiental familieleden in dezelfde partij aan zijn zijde staan. Zo ontstaat er een kloof tussen het strategisch management en het uitvoerend apparaat.’
Binnen bedrijven loopt de communicatie nog vaak scheef. De meeste werknemers weten zelfs niet eens aan welke competenties ze moeten voldoen. ‘De werkgever moet duidelijk kunnen maken aan de werknemer wat zijn verwachtingen zijn. Het is niet de bedoeling dat je in een bundel van over de dertig pagina’s begint uit te leggen wat je verwachtingen zijn. Je moet van een basis vertrekken en zo naar afgeleiden gaan zoeken. Hoe moet mijn bedrijf zich uitstralen naar de buitenwereld toe? Dit is de vraag die moet gesteld worden en het antwoord daarop moet de werknemer dan ook naar de buitenwereld toe vertalen. Ten slotte gaat het om het imago van je bedrijf. Daarom is competentiemanagement zo belangrijk in een bedrijf, omdat je je imago samen met je producten moet verkopen’, legde dokter Albert Kampermann uit.

Dagblad Suriname

http://www.nieuws-suriname.nl/suriname-moet-kennis-en-praktijk-beter-op-elkaar-afstemmen/

Het Institute for Graduate Studies & Research(IGSR) in Paramaribo (Suriname) heeft op woensdag 19 februari het symposium: “Competentiedenken & Competentiemanagement: de waarde en betekenis voor de Performance van de Organisatie & het Realiseren van de Organisatiedoelstellingen” georganiseerd.

Achtergrond van het symposium is het promotieonderzoek van dr. Barryl Biekman naar de gang van zaken van competentiemanagement bij de departementen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Volksontwikkeling en Openbare Werken. Hiermee wordt beoogd om actuele wetenschappelijke inzichten over competentiedenken & competentiemanagement in het kader van de Human Resource Strategie te presenteren. De conclusies van het promotieonderzoek maken deel uit van de presentatie. Dr Albert Kampermann van eHRM b.v. is gevraagd te opponeren bij haar verdediging en als hoofdspreker op te treden bij het symposium.