Onze visie

Bij de webapplicaties van eHRM, zoals de Virtuele Competentie Manager©, zijn twee principes leidend:

  • het stimuleren van zelfinzicht om zo ontwikkeling van talenten te stimuleren.
  • Zelfwerkzaamheid om de motivatie te bevorderen om echt te veranderen.

Deze principes zijn leidend in onze applicaties.

Naast virtuele componenten zijn persoonlijke, face-to-face interacties tussen gebruikers en professionals (consultancy, counseling) onmisbaar.

We hechten aan complementaire dienstverlening.

Dat betekent: werken met hoogwaardige ICT applicaties aangevuld met kwaliteitsvolle feedback door professionals.