Services

De prijzen van de diensten van eHRM varieren van €35 voor de Leraar als Persoon tot €250 voor executive screening en zijn verder afhankelijk van:

* het aantal kandidaten

* nagesprekken over de rapportages met kandidaten

* aard van de metingen en de hoeveelheid tests (in een gesprek verder inhoudelijk toe te lichten en overeen te komen)

* de eventuele begeleidings- en instructiebijeenkomsten

* eventueel specifieke maatwerkcomponenten

* aanvullende consultancy, organisatie-advies, managementrapportages, welke verzorgd worden tegen vaste uurtarieven

De programma’s zijn zelfsturend maar het kan zijn dat een instructie/trainingsbijeenkomst nodig is om de efficiency die de programma’s bieden ten volle te benutten.

Voor een prijsindicatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met contact@ehrmweb.nl of telefonisch Jolanda Roemen (+31 6 20445762) of John Gerrichhauzen (+31 6 51114633).