Strategiescan

Managers hebben de interessante taak de medewerkers binnen het bedrijf aan te sturen.

Bij dit aansturen zijn de bedrijfsdoelstellingen en de talenten van de medewerkers van groot belang.

Het is uitermate belangrijk concrete informatie te hebben over de talenten van de medewerkers.

Met Peoplecompass krijgt u meer inzicht in de factoren die de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers bepalen.

Voorbeeld Peoplecompass