Cultuurmeting Casper

De cultuur is zeer belangrijk voor het succes van een organisatie.

Managers weten vaak niet of de heersende cultuur voldoende bijdraagt aan het goed functioneren van de organisatie en de medewerkers.

Een digitale organisatiecultuurmeting met ons diagnose-instrument Casper© biedt managers en medewerkers deze informatie.

Met een wetenschappelijke analyse van huidige en gewenste organisatiecultuur wordt de invloed van de cultuur op het presteren van organisatie en medewerkers veel duidelijker.

Met de gefundeerde resultaten van de meting is een plan van aanpak samen te stellen om de organisatiecultuur in de gewenste richting te verbeteren.

Capture

 Screenshot uit de rapportage