eHRM – Digitaal HRM

De Virtuele Competentiemanager© is een loopbaantraject dat door medewerkers of particulieren zelfstandig wordt gevolgd. Een uitgebreide analyse wordt gemaakt van eigen kennis, vaardigheden, motivatie, belangstelling en toekomstperspectieven. Deze analyse wordt gespiegeld aan de mening van experts. Dit gebeurt met geavanceerde & interactieve tests die door HRM-ers en psychologisch geschoolde professionals zijn ontwikkeld.

Met de zelfbeeldanalyse en assessmenttests ontstaat een competentieprofiel waarmee de kandidaat een nieuwe, volgende stap in zijn loopbaan kan zetten. Dat kan zijn een andere functie in de eigen organisatie, een verbetering van zijn professionaliteit, maar ook het aanvaarden van een functie elders.

VCM© biedt een genetwerkte omgeving met multimediale applicaties met een optimale integratie van tekst, beeld en geluid.