Icares

Huidige arbeidsmarkt vraagt andere professionele dienstverlening

Wat is er aan de hand?
Talenten vinden vereist inzicht in kwaliteiten van mensen die op de arbeidsmarkt actief zijn. Tot 2015 verlaten volgens het CBS 775.000 babyboomers de arbeidsmarkt, terwijl slechts 420.000 jongeren zullen instromen.

Het vinden van geschikt personeel

is niet alleen een kwantitatief, maar ook een kwalitatief vraagstuk. Vooral middelgrote bedrijven zullen veel meer moeite krijgen om hooggekwalificeerd personeel aan te trekken. Het binnenhalen van de juiste mensen is en blijft een grote uitdaging.

Organisaties hebben
vaak moeite om zicht te krijgen en te houden op de toekomstige behoefte en beschikbaarheid van personeel, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Het human resources management van een bedrijf vereist strategische planning op korte en lange termijn.

Organisaties hebben
ook te maken met tegenstrijdige activiteiten bij het personeelsbeleid: enerzijds kostenbesparingen op personeel toepassen en anderzijds tegelijk toekomstige beschikbaarheid van competenties te garanderen.

Medewerkers hebben
weinig zicht op hun (opgebouwde) competenties en welke ‘waarde’ deze vertegenwoordigen op de interne en externe arbeidsmarkt. Competenties ontwikkelen zich voortdurend, vooral ook informeel op de werkplek, maar medewerkers weten vaak niet waar hun talenten liggen.

Medewerkers hebben
behoefte aan een loopbaan en taken die aansluiten bij hun kennis, vaardigheden en drijfveren. Zij willen werk dat hen motiveert.

Acties zijn nodig voor Organisaties en Medewerkers
Investeren in de loopbaan wordt belangrijker. Voor medewerkers is het van belang om te weten over welke competenties en talenten zij beschikken. Voor organisaties is het cruciaal om talenten te behouden en te ontwikkelen. Hiervoor moet men zicht hebben op de kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers en nieuwe medewerkers.

icares_comSamenwerking met professionele organisaties
Om medewerkers en organisaties te ondersteunen bij deze vraagstukken werkt eHRM met verschillende professionele organisaties samen. Een organisatie waarmee een hechte samenwerking is ontwikkeld is Icares. Zij zijn de specialist op het terrein van beroepskeuze-onderzoek. Door de samenwerking vindt een bundeling van waardevolle kennis plaats die voor organisaties en medewerkers een nog betere kwaliteit in hun functioneren kan opleveren.

Wat wordt aangeboden?
Innovatieve concepten voor het meten en vastleggen van informatie en kennis over opleiding en werk, gericht op employability, mobiliteit en duurzaamheid. We treden graag met u in overleg om het nodige maatwerk in het oplossen van arbeidsmarktvragen te bereiken.

Voor meer informatie over deze applicatie, kunt u een mail sturen sturen naar contact@ehrmweb.nl.