Publicaties

Het voormalige Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit Nederland -met als taak de professionalisering van leraren te stimuleren- heeft het programma Leraar als Professional (LaP) ontwikkeld waarmee via Internet de houding van docenten op verschillende aspecten gemeten kan worden: kwaliteiten (wat kan ik), opvattingen en motivatie (wat wil ik). eHRM b.v. is als gevraagd de exploitatie van dit product van de universiteit over te nemen. U kunt hierover alles lezen in onze brochure.

Leraar als Professional brochure